Reglement 2022

REGLEMENT

1.  Gevist mag worden op:
            a.De kasteelvijver op de strook langs de Körnerstraat. Vanaf de entree naar de kerk, tot en met de eerste                      boom en het bordje verboden te vissen op de kruising van de Körnerstraat en de Conventuelenstraat. 
            b.De Gemeente vijver, gelegen tussen de Opfergeltstraat en de Panhuijsstraat. 

2.  Bij de Gemeente vijver is het verboden te vissen aan de kant van de Panhuijsstraat.

3.  Bij ongeregeldheden met jeugdleden kunnen zowel de jeugdige als de ouders/verzorgers hierop worden                      aangesproken.

4.  Het is verboden: zich zowel in als op het water te begeven door middel van:
              a.Zwemmen .(Dit geld ook voor honden).
              b.Boten.
              c.Andere vaartuigen evenals voerboten.

5.  Het is verboden:
              a.Te vissen zonder geldige vergunningen. 
              b.Voercampagnes te houden voor zowel wit- als karper Vissers.
              c.Te voeren met aardappel en ongekookte producten zoals: mais, kikkererwten, tijgernoten en zo voort.  
              d.Vanaf 1 november t/m 31 maart te vissen na 19:00 uur tot 1 uur voor zonskomst.
                  Vanaf 1 april t/m 31 oktober te vissen na 23:00 uur tot 1 uur voor zonsopkomst.
              e.Leefnetten te gebruiken.
              f.Om gevangen vis mee te nemen.
              g.Vanaf 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei mag je niet vissen met kunstaas, stukjes vis of met een                      dode vis vissen en moet je iedere snoek, snoekbaars of baars die je eventueel vangt direct terug                                  zetten(zowel gesloten tijd voor aassoorten als voor de vissoorten snoek, snoekbaars en baars.)
              h.Om met weerhaken te vissen.
               i.Om met magneten te vissen op de kasteelvijver in zijn geheel, en op de Gemeentevijver in zijn geheel.                     j.Te voeren met schadelijke stoffen die invloed hebben op het viswater, de vissen, planten en/of omgeving. 
6.  Barbecueën, open vuur, geluidsapparatuur en alcoholische dranken zijn verboden.

7.  Het is toegestaan per vissessie van 1 dag maximaal 500 gram voer te gebruiken.

8.  Iedere vergunninghouder is verplicht om:
              a.De bestuursleden, indien deze zich hebben gelegitimeerd, zijn/haar vergunning(en) te tonen.
              b.Bij het verlaten van het viswater papier, plastic, voer, vislijn, enz. op te ruimen en in de daar voor                                  bestemde afvalbakken te deponeren.

9.   Er mogen eigenhandig geen wijzigingen aangebracht worden op de vergunning(en) en het REGLEMENT.

10. Karper Vissen:
              a.Onthaakmat verplicht.
              b.Onthaaktang verplicht. 
              c.Schepnet minimaal 70 cm doorsnee.
              d.Verboden vissen te zakken.
              e.Karpers zo snel mogelijk terug zetten in het water.

11.Oppervlakte vissen, met drijvend aas, is ten strengste verboden.

12.Indien men zich niet houdt aan de regels vernoemd in de vergunning(en) met het bijbehorende REGLEMENT              wordt men geacht niet in het bezit te zijn van de vergunning(en).

13.Hij/zij die het reglement overtreedt kan ten alle tijden worden geschorst of geroyeerd.

14.De visvereniging stelt zich niet verantwoordelijk voor geleden schade of verwondingen. 

Reglement HSV Wijnandsrade vanaf Januari 2022.